GỞI ANH TUYẾN*

Ảnh: Sưu tầm


Đời anh trưởng thành từ dân phòng
Chắc anh cũng biết dân mình khổ
Nhưng sao anh lại nỡ cầm lòng
Tước đoạt của dân nhiều vô độ

Trước dân anh nói rất hùng hồn
Lời đạo đức giả anh rao giảng
Anh cố vuốt ve, cố dạy khôn
Anh luôn khoe khoang anh cách mạng

Nhưng anh lén lút bán đất vàng
Đã ôm về nhà hàng trăm tỷ
Để được vinh hoa sống cao sang
Bằng những mưu đồ loài ma quỷ

Khi chưa bại lộ anh ung dung
Có người nhắc nhở, anh kỷ luật
Trù dập đến nơi, diệt đến cùng
Độ ác của anh ngang Hai Nhựt

Bây giờ khởi tố anh nghĩ sao
Cắn rứt lương tâm! có thấy nhục?
Lãnh đạo như anh dối đồng bào
Rồi đây anh phải chui vào ngục
12/8/2020
Tú Sụn
* Trần Vĩnh Tuyến, phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố HCM.