LÃNH ĐẠO QUẢNG NGÃI ĐÂU*

Ảnh: Sưu tầm


Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ
Tụ tập không quá hai mươi người
Mà sao như nước đổ đầu vịt
Lãnh đạo Quảng Ngãi quá dể ngươi

Giữa tình hình dịch bệnh phức tạp
Trên cả nước đều phải gồng mình
Sao Quảng Ngãi khai trương siêu thị
Nhìn dòng người mà thấy phát kinh

Không chấp hành lệnh của Thủ tướng
Xử lãnh đạo Quảng Ngãi sao đây
Chiểu theo điều khoản của bộ luật
Khởi tố được rồi, chớ cù nhây

Dân Quảng Ngãi ít người bặm trợn
Mà nay sao lì lợm thế này
Đã biết dịch vô cùng nguy hiểm
Mà rắn rồng thí mạng kệ thây

Người dân Mỹ xem thường dịch bệnh
Đến hôm nay thảm thiết kêu trời
Hãy nhìn đó mà lo phòng bệnh
Chưa thấy quan tài lệ chưa rơi
26/3/2020
Tú Sụn
* Bất chấp đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, hàng ngàn người vẫn chen lấn nhau trong ngày khai trương siêu thị ở Quảng Ngãi.