SA LƯỚI*

Ảnh: Sưu tầm


Duy Quách** bêu tên đã những lần
Con sâu Vĩnh Tuyến cứ câng câng
Một bè tham nhũng chuyên ăn đất
Cả lũ súc sinh cướp của dân
Khởi tố muộn mằn nhưng hả dạ
Tống giam chậm trễ mãi phân vân
Tội to xử nặng là cần thiết
Sa lưới phen này khó thoát thân
17/7/2020
Tú Sụn
* Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến bị khởi tố.
** Duy Quách, một chuyên viên tại UBND TP.HCM, một người mạnh dạn, tích cực chống tham nhũng đã bị nhóm lợi ích khai trừ đảng.