NGHỆ SỸ LÊN ĐỒNG

Ảnh: Sưu tầm

Tín ngưỡng dân gian đã dị đoan
Lên đồng, nghệ sỹ cứ hiên ngang
U mê ái mộ hư danh hảo
Phản cảm khinh khi bản mặt gàn
Nghệ thuật không còn là nghệ thuật
Con nhang đủ độ của con nhang
Thu vô bạc tỷ nhờ đồng bóng
Bát nháo chi khươn ắt lụi tàn
8/6/2021
Tú Sụn