MONG ƯỚC

 


Buồn lắm em đau mổ mấy lần
Thân ngà gầy xọp sút nhiều cân
Nét xưa rạng rỡ đâu còn nữa
Môi thắm xinh tươi giảm mấy phần
Dẫu cực, anh nguyền chăm sóc tốt
Dù đau em gắng… cố lên cân
Thương em thức trắng từng đêm vắng
Mong ước từ rày bệnh cách thân
11/10/2018
Tú Sụn