CỐ QUÊN

(Thơ vui)
Nhìn dáng thì cũng chưa già
Nhìn đùi thì hẳn đúng là còn tơ
Rõ nếp lằn mông chưa mờ
Chắc rằng thoạt ngó sững sờ một phen
Váy chi cũn cỡn lên trên
Quần đâu không thấy! Cố quên mặc rồi
Nam nhi phụ lão bồi hồi
Nguy cơ tai nạn nếu ngồi trên xe
Mấy lời cảnh báo răn đe
Dù nó ngon mấy phải dè giữ thân
Lơ đi chớ có tần ngần

5/6/2021
Tú Sụn

TẮM TIÊN TRÊN ĐƯỜNG PHỐ

Ảnh: Sưu tầm minh hoạ


Thiên tai lũ lụt triền miên
Ức gì sướng sảng tắm tiên vậy trời
Tiện mồm xin góp vài lời
Tắm cần đúng chỗ có nơi em à
Đây đường phố, chẳng trong nhà
Tồng ngồng như vậy gọi là chi đây
Thoạt nhìn cũng thấy hay hay
Nhìn lâu thấy ớn, thằng Tây cũng chờn
Khoe thân cũng tính thiệt hơn
Cớ sao liều lĩnh nhơn nhơn vậy hề
Thân đẹp đấy, nhưng cóc mê
Một câu nghiêm túc mau về nhà đi
Người chi mà quá dị kỳ

10/12/2018
Tú Sụn

NGÓ KHÔNG QUEN

Ảnh: Sưu tầm


Ăn mừng chiến thắng thế sao
Cởi truồng cố đứng cho cao hơn người
Trăm mắt ngó, vạn chê cười
Hỏi rằng có phải là người thật không?
Tồng ngồng loã bướm, giơ mông
Dây thần kinh thẹn đứt tong đâu rồi
Nhân phẩm đạo đức đã tồi
Còn thêm não bé ôi thôi là hèn
Cảnh này nhục, ngó không quen

9/12/2018
Tú Sụn

THƠ ZUI – PHÊ PHÁN

Ảnh: Sưu tầm


Tay bụm zú tay bụm nồn
Co chân em chạy, dập dồn sóng reo
Mọi người ngơ ngác ngó theo
Em cười tươi tắn em nheo lông mày
Mình em trong buổi chiều nay
Làm cho trời đất lắt lay quay cuồng
Cớ sao em lại ở truồng
Hay là em đã tủi buồn vì ai
Trước em bao đấng thở dài
Bởi em phô cả hình hài khó coi
Em ơi chớ có học đòi
Muốn cho nổi tiếng nhưng lòi cái sai
Sai là gai mắt trái tai
Sai là lạc lõng, đố ai đồng tình
Sai là làm vậy họ khinh

5/12/2018
Tú Sụn