VƯỜN XINH (thơ vui)

Ảnh: Sưu tầm


VƯỜN XINH
(Nghịch tí cho vui)
Vuông vức vườn xinh giữa bốn lề
Trảng cỏ xanh rờn cạnh cồn lê
Mưa dầm trụi lá nên ăn cực
Nắng hửng mầm lên mới thấy phê
Thích nhất chị em ưng nụ đứng
Cho nên nắn cọc đón mai về
Rau xanh thu hoạch đem dồn lại
Cà rốt làng ngon lắm thích ghê
12/2/2022
Tú Sụn
P/s: Câu 5-6 theo phép đối Lưu Thuỷ