KHAI BÚT ĐẦU XUÂN

Ảnh: Sưu tầm


Cả nước tưng bừng mừng kỷ hợi
Toàn dân rạo rực đón tin vui
Quan tham lần lượt lên mặt báo
Cầu mong quốc nạn được đẩy lùi

Đất nước vào xuân nhiều hy vọng
Từng ngày khôi phục vững niềm tin
Công bằng dân chủ và minh bạch
Kiến tạo thanh liêm thật quang vinh
5/2/2019
Tú Sụn