THƯƠNG……

 


THƯƠNG……
Thương lắm em ơi ánh mắt buồn
Thương nhiều khi lệ chực trào tuôn
Thương hoài những sáng mù sương đẫm
Thương quá bao đêm ánh nguyệt suông
Thương lúc âm u lời hận gió
Thương khi văng vẳng tiếng sầu chuông
Thương chưa đủ độ còn thương nữa
Thương miết, mong chờ kiếp khổ buông
14/7/2021
Tú Sụn