LŨ CHUỘT UY QUYỀN

Ảnh: Sưu tầm


Thời nay lũ chuột rất uy quyền
Gặm nhấm phong lưu sống cảnh tiên
Xảo trá mưu mô lo đục khoét
Gian manh trắng trợn vẫn bình yên
Làm ăn thất bát dân cùng khổ
Cuộc sống bần hàn nước đảo điên
Lũ chuột uy quyền ghiền máy lạnh
Xe sang, yến tiệc tốn nhiều tiền
10/3/2020
Tú Sụn