CÔI CÚT

Ảnh: Sưu tầm

CÔI CÚT
Tà dương ập xuống nghĩa trang sầu
Nhung nhớ anh nhiều cạn giọt châu
Côi cút triền miên hoa nhạt sắc
Buồn đau bất tận cỏ thôi màu
Vinh quang Tổ quốc đà tan giặc
Thống nhất giang sơn lại mất nhau
Yêu nước vì dân không nhụt chí
Nên đành em mãi chịu thương đau
1/5/2022
Tú Sụn