BẢO VẬT QUỐC GIA

Ảnh: Sưu tầm


Tạo ra thì rất khó
Mang tính bất vị thân
Con người ai cũng có
Một chế độ phải cần

Ở chế độ thối nát
Không có nó bao giờ
Con người sống uất ức
Luôn chống đối, làm ngơ

Một chế độ tốt đẹp
Nó rực rỡ ngàn hoa
Con người sống hạnh phúc
Một Quốc gia thái hoà

Nó trở thành phẫn nộ
Trong chế độ độc tài
Sẽ tiến hành lật đổ
Chỉ có một không hai

Là bài học xương máu
Muốn tồn vong lâu dài
Thì việc gì cũng giữ
Chớ bao giờ làm sai

Bản chất nó là vậy
Luôn lúc có lúc không
Nó tồn tại phụ thuộc
Vào khát vọng, đồng lòng

Những hình ảnh phản cảm
Những việc làm xấu xa
Sẽ vơi theo ngày tháng
Nó không còn sinh ra

Để chế độ tồn tại
Để Quốc gia thái hoà
Thì cái luôn gìn giữ
Là Bảo vật Quốc gia

Hỡi những nhà lãnh đạo
Nay Quốc gia đang cần
Hãy giữ gìn “Bảo vật”:
“Niềm tin của nhân dân”
10/6/2018
Tú Sụn