LÃNH ĐẠO KON TUM…

Ảnh: Sưu tầm

Kon Tum lãnh đạo quá tồi
Năm năm phê duyệt thế rồi quên luôn
Ngẫm mà đứt ruột đau buồn
Phật nào tha thứ gõ chuông quăng dùi
Tai còn thính, mắt chưa đui
Ghế cao ngồi đó lui cui làm gì
Quyền trong tay mẫn tiệp đi
Chớ đừng mang tiếng thị phi để đời
Hàng trăm héc ta núi đồi
Trồng rừng tiền tỷ mà rồi trống không
Còn vỏn vẹn một cây thông
Bao la đất trống mênh mông bụi bờ
Từ năm ấy đến bây giờ
Có nghe, có thấy, có sờ đến chưa
Giao cho trách nhiệm bằng thừa
Quan như thế nghỉ là vừa đó nghe
Về vườn cuốc đất kéo xe
Chăn gà nuôi lợn, cò kè nắm rau
Chứ đừng ngồi đó dân đau
Lợi dụng chức trọng làm giàu bản thân
Biết rằng lãnh đạo rất cần
Nhưng phải vì nước vì dân mà làm
14/7/2021
Tú Sụn