HY SINH TUỔI TRẺ

Ảnh: Sưu tầm

(Thủ vĩ ngâm biến tấu)

Lứa đôi bịn rịn để lên đường
Lưu luyến dùng dằng, nỗi vấn vương
Tổ quốc đang cần nơi tiền tuyến
Tình yêu gác lại chốn hậu phương
Ngày đêm nhung nhớ luôn sầu muộn
Năm tháng chờ mong mãi luyến thương
Tuổi trẻ hy sinh vì đất nước
Lứa đôi kiêu hãnh lúc lên đường
28/6/2021
Tú Sụn