TRƠ TRẼN TỘT CÙNG

Ảnh: Sưu tầm


Quyết không chịu thoát nghèo
Để moi tiền ngân sách
Giờ lại thích chơi ngông
Đúng là đồ lãng nhách

Chuyện ở xứ Thanh Hoá
Tết Mậu Tuất vừa rồi
Xin nhận gạo cứu đói
Gần bảy trăm tấn, thôi

Để làm lễ kỷ niệm
Chín trăm chín mươi năm
Ngày danh xưng Thanh Hoá
Tiền tỷ ! Chi hàng trăm

Giúp nghèo là nghĩa cử
Được xã hội tôn vinh
Chơi ngông là thói xấu
Bị người đời ghét khinh

Nếu thừa tiền thì để
Đưa vùng sâu, vùng cao
Xây điện đường trường trạm
Dân mang ơn biết bao

Đúng một lũ chai mặt
Sao trơ trẽn tột cùng
Tính làm điều vô lý
Chắc là đã bị khùng
27/6/2018
Tú Sụn