YÊU LÀ GÌ

Ảnh: Sưu tầm

Nhạc chi trầm bỗng mãi trong lòng
Rạo rực mai chiều nhớ với mong
Đi lại nào yên luôn ngóng đợi
Đứng ngồi há đặng bởi chờ trông
Vấn vương suốt buổi tâm đâu tịnh
Thao thức tròn canh giấc chửa nồng
Vậy đó khi yêu là khuyết tật
Dẫu trời giông bão cũng như không
18/10/2021
Tú Sụn