NGÂN SÁCH CHỊU ĐỤC KHOÉT*

Ảnh: Sưu tầm


Ngân sách bị đục khoét
Đã mấy chục năm nay
Khắp các ngành các cấp
Luật pháp chẳng ra tay

Trò đấu thầu đấu giá
Lâu nay quá lỗi thời
Mục đích hợp thức hoá
Quan chức ăn chia thôi

Trò nâng giá đội giá
Đã có từ xa xưa
Hoá đơn viết nâng giá
Phần nâng lên chúng cưa

Tranh nhau làm lãnh đạo
Để kiếm chác kiểu này
Chúng sẵn sàng đấu đá
Để có quyền trong tay

Vừa qua đã phát lộ
Sở Y tế Đăk Nông
Hàng loạt trang thiết bị
Đã nâng giá dễ không

Cả bọn lợi ích nhóm
Đã thống nhất ăn chia
Nên bao che cẩn thận
Bại lộ thì còn khuya!

Quản lý quá lỏng lẻo
Nên quan tham tha hồ
Ngân sách chịu đục khoét
Dân chúng mồm bị khô
7/4/2020
Tú Sụn
* Cơ quan Kiểm toán (khu vực 12) chỉ rõ việc mua sắm hàng loạt trang thiết bị y tế tại Sở Y tế Đắk Nông chênh lệch quá cao so với tờ khai Hải quan. Thậm chí có chủng loại bị nâng giá lên gấp 6,2 lần.