ĂN CÂY XANH*

Ảnh: Sưu tầm

Lò Bác Trọng đang chình ình
Mà tham nên chẳng giữ mình, ăn cây
Mưu mô đội giá lên mây
Lấy ba mươi tỷ giờ đây vào tù
Lòng tham biến hoá thành ngu
Loại này gian giảo, căm thù tận xương
Lâu nay xét xử cứ nương
Tuyên án đúng luật làm gương chưa từng
Quan tham ngó đó được lừng**
Đục khoét, liếm láp vẫn từng xảy ra
Hối lộ từ quan thanh tra
Lên quan kiểm sát, quan toà thì xong
Ngẫm mà xấu hổ, đau lòng
Vỏ ngoài hào nhoáng, bên trong bốc mùi
2/8/2021
Tú Sụn
* Bắt Tổng Giám đốc Công ty Công viên cây xanh Hà Nội Nguyễn Xuân Hanh và 6 đồng phạm can tội nâng giá khống các loại cây xanh chiếm đoạt 30 tỷ đồng.
** Được lừng: Nhờn, không sợ