CHIỀU TÍM


Cảnh vật chiều nay khác những chiều
Nghe lòng lành lạnh bóng liêu xiêu
Đầu non tím ngắt vầng mây nhão
Cuối bãi thảm thê tiếng cuốc kêu
Ngày ấy hân hoan luôn vẫn nhớ
Bây giờ sầu thảm có còn yêu
Chia ly vội vã không lời hẹn
Mong đợi mỏi mòn vẫn quạnh hiu
27/8/2017
Tú Sụn