CHIỀU TÍM


Chiều nay không giống những buổi chiều
Nghe lòng lành lạnh gió hiu hiu
Đầu non tím ngắt vầng mây nhão
Bên ghềnh thê thảm tiếng cuốc kêu
Ngày xưa hoan hỷ em còn nhớ
Bây giờ sầu thảm anh mãi yêu
Chia ly vội vã không lời hẹn
Bao chiều mong đợi vẫn cô liêu
27/8/2017
Tú Sụn