NHỤC NHÃ

Ảnh: Sưu tầm


NHỤC NHÃ
Vào lò chấp nhận vậy mà thôi
Nhìn lại nhà tù lắm cấp côi
Tiến sỹ một đàn xem thích thú
Giáo sư cả đống thấy mê tơi
Bí thư khúm núm mà tồi mặt
Chủ tịch co ro đến thảm đời
Hậu quả gian tham là thế đấy
Thật là nhục nhã quá người ơi
29/6/2022
Tú Sụn