LANG THANG CHIỀU THU

Ảnh: Sưu tầm


LANG THANG CHIỀU THU
Hoàng hôn chảy xuống cánh rừng già
Sột soạt gót nào vẳng vọng xa
Đường cũ vắng hoe vàng xác lá
Đồi xưa quạnh quẽ tím màu hoa
Người đi cách biệt trời mây sẩm
Kẻ ở chờ mong mắt lệ nhoà
Thơ thẩn lang thang lòng thổn thức
Chiều Thu ảm đạm giọt sương sa
12/9/2023
Tú Sụn