ĐỢI

Ảnh: Sưu tầm


ĐỢI
Yên bình khởi sắc khắp nơi nơi
Khi lũ tham lam sạch hết rồi
Thấy tướng đâu cần lo mọi lúc
Nhìn quan không phải khiếp bao thời
Chính quyền minh bạch thi hành giỏi
Công bộc hiền lành kết bạn chơi
Gắng đợi đến ngày như thế đấy
Chắc rằng chẳng để quá xa xôi
18/6/2022
Tú Sụn