THÁI ĐỘ KẺ LẮM TIỀN

Ảnh: Sưu tầm


Kẻ lắm tiền thường hay ngạo mạn
Cách ly dịch hắn cử người thay
Bí thư tỉnh bao che tận tuỵ
Bùng phát dịch nguy cơ có ngày

Họp thay, học thay, ngồi tù thay…
Thời bây giờ đảo điên bát nháo
Cách ly, Lê Thanh Hà đánh tráo
Pháp luật cần nghiêm khắc ra tay

Chức, quyền, tiền là kiềng ba chân
Cầm trong tay muốn gì được nấy
Thậm chí chúng làm càn nói bậy
Cũng lắm kẻ luồn cúi làm thân
11/3/2020
Tú Sụn