CHUYỆN LẠ Ở ĐỒNG NAI

Ảnh: Sưu tầm


Đồng Nai vừa bổ nhiệm
Bà Phan Thị Mỹ Thanh
Chức chủ tịch,Mặt trận
Đúng là quá hổ danh

Phạm tội rất nghiêm trọng
Đáng ra phải vào lò
Nhưng giờ thì ngược lại
Được nắm giữ chức to

Vừa mới bị cảnh cáo
Lột sạch chức vụ cao
Vậy mà được bổ nhiệm
Dân muốn hỏi tại sao

Rõ ràng là tham nhũng
Làm những việc dối gian
Tạo sân sau liếm láp
Lạm quyền để làm càn

Không đưa ra truy tố
Có hiện tượng bao che
Xử quan gian như thế
Thì lãnh đạo ai nghe

Cả nước đều bức xúc
Chuyện lạ ở Đồng Nai
Chống tham nhũng như vậy
Dân chỉ biết thở dài
3/12/2018
Tú Sụn