ĐÓN XUÂN


Trời đất giao hoà thắm sắc xuân
Buồn vui xen lẫn dạ bâng khuâng
Xuân đi xuân đến vầng tươi sáng
Thu quạnh thu buồn giọt chẳng ngưng
Muối mặn ngày nay nguyên vị muối
Giừng cay ngày ấy vẫn mùi gừng
Bến bờ hạnh phúc thành quy luật
Biết đến bao giờ hết lệ rưng
18/2/2021
Tú Sụn