EM KHOE

Ảnh: Mượn của Dzuy Anh Dzuy

Em khoe cái núm tí ti
Để bao anh phải ước gì…so găng
Em khoe cái ấy căng căng
Để bao anh phải nghiến răng mà thèm
Thích thì mời cứ tòm tem
Ngồi xa mà lén lén xem nỗi gì
Xuân thì có được mấy khi
Mai đây lủng lẳng còn chi mà dòm
Áo này đâu mỏng cho cam
Mờ mờ ảo ảo mới ham anh à
Phận em trời định đàn bà
Có chút nhiêu ấy tế cha sao đành
Em khoe cái của để dành
Ai mà thích thú hãy nhanh tay nào
Ngày xưa muốn lột yếm đào
Còn nay cởi áo tơ hào cho vui
Có gì thì cũng biết mùi
Có chi thì cũng thêm tươi cuộc đời
Em khoe cũng đã lâu rồi
Mà sao chẳng thấy ơi hời hở anh
6/7/2021
Tú Sụn