TIỄN ANH RA TRẬN

Ảnh: Sưu tầm

Ôm chặc vòng tay trước lúc xa
Lưng tròng, nước mắt cứ chan hoà
Hậu phương ở lại vui xây dựng
Tiền tuyến đi ra rộn tiếng ca
Thống nhất non sông tươi cả nước
Hoà bình Tổ quốc đẹp muôn nhà
Chiến công lừng lẫy anh từng góp
Đem lại an lành đất nước ta
28/6/2021
Tú Sụn