PHÚC TỔ TIÊN

Ảnh: Tự chụp

PHÚC TỔ TIÊN
(Kỷ niệm 400 năm họ Trương Mỹ Khê)
Vào đây lập nghiệp bốn trăm niên
Gốc gác Thạch Hà* mệnh tại thiên
Tưởng nhớ ông bà về tế lễ
Mến thương con cháu gặp đoàn viên
Làm ăn phát đạt ơn dòng họ
Học tập thành tài phúc tổ tiên
Trương tộc dày công từng tạo dựng
Mỹ Khê danh sử của tiền hiền
4/3/2023
Tú Sụn
* Thạch Hà: một huyện ở Hà Tĩnh