EM CHỈ BÁN CÁI CỦA EM

Ảnh: Sưu tầm


Giữa dòng đời vạn biến
Em đã mang kiếp nghèo
Mơ giấc mơ vinh hiển
Đói khổ vẫn bám đeo

Em chạy bàn kiếm sống
Các quan gạ gẫm chơi
Biến em thành con đĩ
Giờ chả tiếc gì đời

Vì miếng cơm manh áo
Em bán cái của em
Đại gia và cán bộ
Luôn thích cái của em

Cái của em, em bán
Không bán cái của công
Không hại dân bán nước
Bắt em sao nỡ lòng ?

Cái của em, em bán
Đâu bán đất bán rừng
Bán tài nguyên, dự án
Oan cho em quá chừng

Mong các anh thông cảm
Các quan có nhu cầu
Đại gia mua chiêu đãi
Em bán có sai đâu

Em đâu muốn làm đĩ
Vì cơn lốc đồng tiền
Thấy quan tiền như núi
Phận nghèo em không yên

Bộ giáo dục quy định
Bán không quá lần ba
Vậy lần đầu bị bắt
Anh tha cho em nha
14/12/2018
Tú Sụn