ĐÀ NẴNG ĐAU

Ảnh: Sưu tầm


Đà Nẵng yên bình mãi đã lâu
Cạnh biển ven sông thuận mưu cầu
Thiên nhiên ưu đãi chưa từng ngập
Phố phường khô ráo khỏi lo âu
Giờ đây mưa gió thành sông suối
Xưa nay giông bão có gì đâu
Trách ông quy hoạch vô trách nhiệm
Liền biển liền sông ngập mới đau
9/12/2018
Tú Sụn