VẪN CÒN…

Ảnh: Sưu tầm


Ban Chấp hành Trung ương
Khoá mười ba thấy nản
Vẫn còn nhiều hạt sạn
Vẫn còn kẻ tầm thường

Quá lo lắng buồn lòng
Trong mười tám đồng chí
Uỷ viên Bộ Chính trị
Vẫn không được như mong

Không biết lý do nào
Mà không gạc ra được
Để cho dân, cho nước
Thoả bao niềm khát khao

Ý nguyện của toàn dân
Mong muốn Đảng trong sạch
Thằng gian làm chính khách
Đất nước chỉ có bần

Đại hội Đảng lần này
Vẫn còn phải thoả hiệp
Vẫn còn dung túng tiếp
Nhiều kẻ gian, bất tài
1/2/2021
Tú Sụn