TÀ HUY VUI KHOẺ

Ảnh: Văn Hữu Thiết

TÀ HUY VUI KHOẺ
Bằng hữu vong niên quá lục tuần
Cà phê ấm áp dịp đầu xuân
Văn chương đàm đạo tăng thân mật
Thơ phú giao lưu thoả hợp quần
Rạng sáng thưởng trà thêm phấn chấn
Tà huy nhắm rượu kiếm vui mừng
Cuối đời chỉ thế là vương giả
Kết nghĩa bạn hiền mãi thuỷ chung
21/2/2022
Tú Sụn