SỰ HÈN HẠ CỦA LÁNG GIỀNG

Ảnh: Sưu tầm


Ở trùng khơi giữa biển
Các chiến sỹ Gạc Ma
Chúng nhẫn tâm sát hại
Sự hèn hạ Trung Hoa

Là một phần lãnh thổ
Của đất nước Việt Nam
Chúng rắp tâm chiếm đoạt
Bọn Tàu thâm và tham

Các anh đã chiến đấu
Và dũng cảm hy sinh
Để bảo vệ lãnh thổ
Thật vĩ đại quang vinh

Đã trở thành bất tử
Tổ quốc mãi ghi công
Máu các anh thấm đẫm
Tô thêm sắc cờ hồng

Các anh luôn sống mãi
Với Tổ quốc thiêng liêng
Chúng tôi luôn ghi nhớ
Sự hèn hạ láng giềng
14/3/2019
Tú Sụn