THƠ ZUI – PHÊ PHÁN

Ảnh: Sưu tầm


Tay bụm zú tay bụm nồn
Co chân em chạy, dập dồn sóng reo
Mọi người ngơ ngác ngó theo
Em cười tươi tắn em nheo lông mày
Mình em trong buổi chiều nay
Làm cho trời đất lắt lay quay cuồng
Cớ sao em lại ở truồng
Hay là em đã tủi buồn vì ai
Trước em bao đấng thở dài
Bởi em phô cả hình hài khó coi
Em ơi chớ có học đòi
Muốn cho nổi tiếng nhưng lòi cái sai
Sai là gai mắt trái tai
Sai là lạc lõng, đố ai đồng tình
Sai là làm vậy họ khinh

5/12/2018
Tú Sụn