BIỂU TÌNH

Ảnh: Sưu tầm


Biểu tình là chứng tỏ
Khi nguyện vọng của dân
Bị chính quyền bỏ ngỏ
Không nghe họ phân trần

Tất cả trên thế giới
Bất kể quốc gia nào
Khi lòng dân không thuận
Họ biểu tình nhao nhao

Ở Quốc gia dân chủ
Họ biểu tình ôn hoà
Chủ yếu là tranh đấu
Vì lợi ích nước nhà

Ở chế độ phong kiến
Bị thủ tiêu đấu tranh
Bị quyền hành áp bức
Họ nổi dậy phá thành

Ở chế độ độc tài
Biểu tình thành bạo động
Theo tiến trình lan rộng
Hòng lật đổ chính quyền

Nếu ứng phó không khéo
Từ biểu tình ôn hoà
Sẽ trở thành bạo loạn
Là đại hạn Quốc gia

Biểu tình có quá khích
Do dồn nén bất công
Sinh hung hăng đập phá
Làm người ngay phiền lòng

Cuộc biểu tình tự phát
Bị phản động giật dây
Sẽ trở thành manh động
Làm những điều không hay

Nên có luật biểu tình
Để trừng trị quá khích
Dẹp âm mưu thù địch
Để quốc thái dân an

Cuộc biểu tình vừa qua
Chính quyền hãy suy nghĩ
Có phải tại âm ỉ
Những điều chưa như mong

Cuộc biểu tình vừa qua
Nếu không quá cứng rắn
Không khói cay đã bắn
Thì diễn ra ôn hoà
11/6/2018
Tú Sụn