VALENTINES

Ảnh: Sưu tầm


Valentin năm trước
Nụ hôn và bông hồng
Trao nụ cười mãn nguyện
Valentin năm này
Nén hương và bông cúc
Thấy nụ cười thánh thiện
Trên di ảnh, hương linh
Nỗi lòng đau hiển hiện
Nhớ nhung một bóng hình
14/2/2020
Tú sụn