VẾT THƯƠNG ĐỜI (hoạ thơ)

Ảnh: Giang Hoa


VẾT THƯƠNG ĐỜI
(Bài xướng)
Hoàng hôn đỏ rực góc chân trời
Đoạn giữa tôi về lá đổ rơi
Ngoảnh lại hàng thông bờ trúc liễu
Sầu cho sổ phận nghĩa duyên người
Xưa mình một thuở từng say đắm
Nặng nỗi trong lòng khó thể vơi
Cái khổ in hoài nơi cõi dạ
Buồn vui giữ lại vết thương đời
14.04.2022
Thơ: Giang Hoa

Hoạ bài VẾT THƯƠNG ĐỜI của Giang Hoa

VẾT THƯƠNG ĐỜI
Em đã đi xa tận góc trời
Biệt li sầu muộn lá thu rơi
Tinh mơ sánh bước còn hai đứa
Sẩm tối nghiêng chao mất một người
Năm tháng buồn đau luôn ngập ngụa
Đêm ngày thương nhớ mãi đầy vơi
Vết thương rỉ máu đâu lành được
Ám ảnh từ đây đến trọn đời
14/4/2022
Tú Sụn