Ý NGHĨA NGÀY TÁM THÁNG BA


Thế giới ngày này, tám tháng ba
Tôn vinh phụ nữ, thắm ngàn hoa
Ghi công tranh đấu đòi bình đẳng
Khắc cốt yêu thương sống thuận hoà
Hạnh phúc gia đình tay phụ nữ
Giàu sang cuộc sống chí ông cha
Duy trì ý nghĩa duy trì mãi
Cứ đến ngày này nhớ tặng hoa
7/3/2021
Tú Sụn