HÌNH NHƯ GIÓ CŨNG BUỒN

Ảnh: Sưu tầm


Vu vơ lòng man mác
Sợ nhất khi chiều về
Một khung trời trống vắng
Một nỗi buồn lê thê

Miên man miền kí ức
Sợ nhất khi chiều về
Gợi nhớ ngày dĩ vãng
Hương say nồng làng quê

Lang thang trên đồi vắng
Sợ nhất khi chiều về
Ven đường mòn thêu cỏ
Chỉ một mình mải mê

Bỗng nhiên buồn vô hạn
Hình như gió cũng buồn
Cây sững sờ chờ gió
Những giọt chiều chợt tuôn
22/7/2018
Tú Sụn