ĐỪNG…

Ảnh: Sưu tầm


ĐỪNG…
Hạnh phúc tình yêu quý lắm nghe
Như làn gió mát giữa trưa hè
Thể hoa đồng nội tươi màu mắt
Là trái vườn nhà rộn tiếng ve
Vì vậy dằn lòng dừng trách móc
Cho nên nhẫn nhịn tránh hăm he
Lời hay ý đẹp trao nhau nhé
Đừng vội buông lời nói khắc khe
2/11/2021
Tú Sụn