TỦI PHẬN

Ảnh: Sưu tầm


Định mệnh an bài tủi phận nay
Chia ly cách biệt đã bao ngày
Sầu bi nghĩa tận đầy cay đắng
Luyến nhớ tình nồng đỗi đắm say
Hạnh phúc một thời bao kỷ niệm
Đau thương mãn kiếp lắm chua cay
Cô liêu bất tận đời vô nghĩa
Tất cả xa vời, mất trắng tay
9/9/2020
Tú Sụn