THẬT ĐÚNG LÀ KHÔNG RA SAO*

Ảnh: Sưu tầm


Toà án nhân dân tối cao
Căn cứ hồ sơ chiêm bao
Tử hình em Hồ Duy Hải
Thật đúng là không ra sao
8/5/2020
Tú Sụn
* Phiên xử giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao chỉ căn cứ vào tài liệu hồ sơ sai lệch, mớm cung, ép cung. Lập luận chỉ có người đi bán nữ trang, bán điện thoại Nokia thì mới biết nơi mình đến bán! Ví như điều tra viên mớn cung nói Hải phải chỉ đúng chỗ đó thì sao?
VKSND tối cao để nghị huỷ bản án điều tra lại là công bằng nhất, là đúng nhất.