GỞI CHỊ NGÂN*

Ảnh: Sưu tầm

Vốn là nữ tướng cầm quân
Ví bằng bà Triệu, bà Trưng thuở nào
Chị đảm nhiệm chức vụ cao
Quyền lực không thiếu, công lao phải nhiều
Mạo muội gởi chị vài điều
Chân thành góp ý, ngược chiều khó nghe
Trong tay chị hiện có phe
Gần năm trăm vị lăm le võ mồm
Có hàng trăm vị lôm côm
Chơi game ngủ gật, à uôm nghị trường
Chị xem như thế là thường
Nhân dân họ thấy kỷ cương không còn
Họ nghĩ bàn tay chị non
Điều hành hời hợt, méo tròn như nhau
Quốc hội nhiệm vụ hàng đầu
Lập hiến, giám sát tối cao nước nhà
Lập pháp, luật lệ thông qua
Quyết định quan trọng ban ra kịp thời
Thế mà buồn quá chị ơi
Nhà nước kém cỏi, lôi thôi, bất tài
Tham nhũng phát triển dài dài
Cha chung nên chẳng một ai đoái hoài
Tư pháp để lắm oan sai
Hối lộ chạy án công khai pháp đình
Chị ơi có hiểu dân tình?
Niềm tin cạn kiệt, công minh xa vời
Về tới Hà Nội kêu trời
Dầm sương dãi nắng không lời hỏi han
Đang có hàng vạn dân oan
Đơn thư, khiếu tố khóc than khắp vùng
Sao nghị trường vẫn ung dung
Sao chị im lặng cùng chung mọi người
Chị luôn đẹp, chị luôn tươi
Mà dân héo hắt, tóp người, bụng meo
Quan giàu sụ, dân thì nghèo
Quan quý tộc, dân gieo neo tháng ngày
Quyền của chị nắm trong tay
Trách nhiệm của chị cao dày biết bao
Hãy quan tâm đến đồng bào
Làm hết trách nhiệm dân bầu chị nghe
Mấy lời mạo muội oe oe
Mong chị nghe rõ sắt se dân mình
Mong chị chớ tiếp làm thinh
Vì dân đã chán, đã khinh chị rồi
15/8/2020
Tú Sụn
* Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.