NHỚ DÁNG XƯA


Tào khang muôn thuở mãi thơm nồng
Xa cách nghìn trùng vẫn ngóng trông
Giọng cũ ghi hoài nơi trí nhớ
Lời xưa đọng mãi ở trong lòng
Muôn đời còn đó tình chăn gối
Vạn kiếp không phai nghĩa vợ chồng
Nhớ dáng yêu thương ngày tháng ấy
Âm thầm sầu lệ đẫm cô phòng
2/7/2021
Tú Sụn