TÌNH PHỤ

Ảnh: Sưu tầm


NGƯỜI PHỤ
(Bài xướng)
Một quãng thời gian tưởng đến người
Bây giờ chuyện rõ quá thì ơi
Ngày xưa họ hứa nên mình phải
Kẻ mấy lần quên mộng đã rời
Khóc bởi vì duyên tình nghĩa cạn
Nên đành trở bước giữa bờ khơi
Còn không cứ khổ lời kia mãi
Nhạt nhẽo là do ý của trời
23.08.2022
Thơ: Giang Hoa
*********************
Hoạ bài: NGƯỜI PHỤ của Giang Hoa

TÌNH PHỤ
(Bài hoạ)
Yêu thương ngần ấy chỉ mình người
Sao nỡ phụ tình hỡi ấy ơi!
Nhuỵ toả hương nồng ong cách biệt
Hoa phô sắc thắm bướm xa rời
Thề nguyền dạt tới cùng rừng thẳm
Hẹn ước trôi dần tận biển khơi
Lý lẽ hết duyên đem biện bạch
Tức ngang nên chỉ biết kêu trời
29/8/2022
Tú Sụn