CHUỘT SA CHĨNH NẾP THA HỒ MÀ ĂN*

Ảnh: Sưu tầm


Một thời hưởng lộc độc quyền
Tha hồ đục khoét, làm tiền ngon ơ
Tha hồ tham nhũng tham ô
Chuột sa chĩnh nếp tha hồ mà ăn
Cuộc đời chẳng có chi bằng
Lập lờ gian lận giá xăng giá dầu
Nhóm lợi ích có đã lâu
Chia nhau, phè phỡn trên đầu nhân dân
Xã hội lên tiếng bao lần
Báo, đài phê phán cóc cần lắng nghe
Bởi chưng Chính phủ một phe
Ấm lưng tự tại, lăm le làm càn
Bây giờ lịch sử sang trang
Mới lòi đuôi chuột lũ quan đê hèn
Vận giờ từ đỏ sang đen
Cả Ban thường vụ đều chen vào lò
Rồi đây củi nhỏ củi to
Tươi khô đều cũng ra tro lần này
Truy ra hết bọn ăn dày
Bắt cho sạch bọn cướp ngày tham lam
Tập đoàn xăng dầu Việt Nam
Tập đoàn tập hợp quan tham nhiều thời
Tập đoàn táo tợn, trời ơi

2/10/2019
Tú Sụn
* Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm tại Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, UB Kiểm tra Trung ương kết luận, nguyên Chủ tịch -Tổng Giám đốc Bùi Ngọc Bảo phải chịu trách nhiệm chính với những sai phạm gây hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về tiền, tài sản nhà nước…