DỐT VỀ LUẬT

Ảnh: Sưu tầm


Ơ kìa lãnh đạo huyện Lục Yên
Ngang nhiên cấm đoán quá là phiền
Thăm dò khoáng sản dân chưa thuận
Phá nát núi rừng sống không yên
Người dân phản đối tung lên mạng
Lãnh đạo ra oai: gỡ xuống liền
Quan huyện mà sao dốt về luật?
Hiểu gì đâu dân chủ, nhân quyền
5/10/2018
Tú Sụn