HIỆP SĨ ĐƯỜNG PHỐ

Ảnh: Sưu tầm


Xã hội đầy phức tạp
Nạn cướp luôn rập rình
Có những người nghĩa hiệp
Trước hiểm nguy quên mình

Tên: hiệp sĩ đường phố
Được người dân trao cho
Không lương, không phụ cấp
Cuộc sống chưa ấm no

Đối đầu với cái ác
Không có trang bị gì
Duy nhất: lòng dũng cảm
Đáng được để khắc ghi

Những tấm gương ngời sáng
Bắt kẻ cướp bao lần
Với tấm lòng tự nguyện
Làm yên lòng người dân

Có tấm lòng quả cảm
Vì người dân quên mình
Khi các anh ngã xuống
Đó là sự hy sinh
14/5/2018
Tú Sụn