SẼ LÀ KÍ ỨC BUỒN*

Ảnh: Sưu tầm


Bé đi dự khai giảng
Lần đầu tiên trong đời
Đã ghi vào kí ức
Những hình ảnh lôi thôi

Nhìn vẻ mặt là biết
Ngồi đội nắng hàng giờ
Quan chức, thầy cô diễn
Hậu quả gì tuổi thơ

Chưa từng trải cuộc sống
Mà vẻ mặt già đanh
Có gì đó ức chế
Có gì đó không lành

Hỡi các thầy cô ạ
Tuỳ lứa tuôi mà phô
Đừng như khỉ diễn xiếc
Tuổi này nạp không vô

Với các cháu lớp một
Chỉ giao lưu được rồi
Diễn văn cho người lớn
Trẻ con chỉ thích chơi

Khai giảng tuỳ theo cấp
Đừng máy móc như nhau
Đừng ghi vào kí ức
Một hình ảnh không đâu
8/9/2020
Tú Sụn
* Khai giảng cho lớp 1, các cháu có nghe và hiểu gì mà bắt các cháu ngồi ngoài nắng hàng giờ để nghe quan chức, thầy cô đọc diễn văn? Nhìn vẻ mặt của các cháu thì khắc biết! Tại sao không! Tổ chức thành buổi giao lưu làm quen với học đường để ghi vào ký ức tuổi thơ một hình ảnh, một niềm vui, một bầu không khí hoà nhập đáng nhớ?