CHÚNG NÓ GĂM HÀNG NÂNG GIÁ*

Ảnh: Sưu tầm


Lúc rớt giá thì xin giải cứu
Lúc hiếm hàng nâng giá lên trời
Làm ăn thế là chơi không đẹp
Hãy nhớ lấy đừng có lôi thôi

Bị phản ứng nên đành hạ xuống
Giảm một ngàn một ký làm gì
Thịt heo Mỹ giá bèo về đấy
Tự hại mình, nâng giá mà chi

Cơ chế thị trường đừng chơi bẩn
Thịt cá giờ đây có thiếu đâu
Họ ngoảnh mặt thì chớ có trách
Toàn đại gia mà bị ngu lâu

Hãy chơi đẹp tiêu dùng ủng hộ
Giữ thị trường tiêu thụ lâu dài
Đừng chơi xấu găm hàng nâng giá
Rồi thế nào cũng bị tam tai
30/12/2019
Tú Sụn
* Lúc thịt heo rớt giá thì kêu gào than khóc xin được giải cứu, khi khan hiếm thịt heo thì găm hàng nâng giá trên trời! Bị chỉ trích thì hô giảm giá, giảm 1000 đ/1 kg nghĩa lý gì? Chơi vậy không đẹp!